vien

YT Tran

YT Tran

Tại Sao Lại Là Chứng Khoán Việt Nam?

Việt Nam là thị trường lớn thứ ba ở Đông Nam Á và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Chi phí thấp và các ưu đãi khuyến khích đầu tư nước ngoài chỉ là một trong số các yếu tố quan trọng thu hút các doanh nhân nước ngoài. Nền kinh tế Việt Nam gắn liền với một số lợi ích và rủi ro khác nhau mà các nhà đầu tư quốc tế nên xem xét cẩn trọng. Trong khi tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của đất nước có thể thu hút các nhà đầu tư, họ nên xem xét thấu đáo về mức độ rủi ro cao hơn như sự kiểm soát của chính phủ và phụ thuộc vào các ngành công nghiệp chủ chốt để hỗ trợ tăng trưởng trong dài hạn. Những yếu tố này có thể làm cho thị trường này quá nguy hiểm đối với một số danh mục đầu tư.
Xem thêm về các dịch vụ của chúng tôi
YT Tran

Tập Đoàn Unilever

Giám Đốc Tài Chính & Chương Trình Dự Án
YT Tran

Tập Đoàn Hóa Dầu H-C-S

Giám Đốc Dự Án Tài Chính (ERP, SAP)
YT Tran

Tập Đoàn Sữa TH True Milk

Giám Đốc Kế Hoạch Tài Chính
YT Tran

Tập Đoàn Vingroup

Giám Đốc Tài Chính (Khối Bán lẻ)

Nguyên tắc hoạt động

  • Khách quan, cá nhân hóa và bảo mật, tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán của Anh, cũng như IFRS;

  • Nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp và luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng;

  • Tối đa hóa giá trị gia tăng cho khách hàng;

  • Đặc biệt đánh giá cao chữ "TÍN "bằng sự hài lòng của khách hàng.

Xem thêm về các dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ cung cấp

Dịch Vụ Tiếp Thị - Thương Hiệu
Dịch Vụ Tiếp Thị - Thương Hiệu

Dịch Vụ Tiếp Thị - Thương Hiệu

Xem thêm
Tư Vấn Chuyển Đổi Doanh Nghiệp
Tư Vấn Chuyển Đổi Doanh Nghiệp

Tư Vấn Chuyển Đổi Doanh Nghiệp

Xem thêm
Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Việt
Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Việt

Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Việt

Xem thêm

Liên Hệ

YT Tran & Co Ltd

130 Lowry Crescent, Mitcham, London, CR 4 3QU, England

Email: yttran.co.uk@gmail.com

Công ty YT Tran & Co ltd được đăng ký tại Anh Quốc.