vien

YT Tran

Thư Ngỏ Từ Người Sáng Lập

Contact us for more information

Thư Ngỏ Từ Người Sáng Lập

Kính chào quý đồng hương!
Sau bao nhiêu năm trải nghiệm các thị trường trong và ngoài nước, chúng tôi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp. Hiện tại, chúng tôi đã khám phá thử thách thêm mảng triển khai hệ thống doanh nghiệp cũng như cống hiến thêm mảng tiếp thị. Tất cả các doanh nghiệp đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, thay đổi công nghệ  và tự động hóa cũng như rủi ro chính trị. YT Tran & Co đang đi trước để chuẩn bị tâm lý cho các đối tác với các dịch vụ cần thiết, ví dụ: Triển khai dự án công nghệ hóa, quản trị và kế hoạch tài chính...

Các đối tác hàng đầu của chúng tôi tại EU và Châu Á đã và đang cùng chúng tôi triển khai các dự án tài chính công nghệ hóa, nghiên cứu thị trường và tư vấn tài chính. Kiến thức và chuyên môn đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và đây là tài sản quý giá nhất mà chúng tôi sẽ luôn luôn dành phục vụ cho các đối tác.

Chân thành cảm tạ và chúc quý đồng hương làm ăn thuận lợi!

Sáng lập