vien

YT Tran

Tư Vấn Chuyển Đổi Doanh Nghiệp

Tư Vấn Dự Án Quản Trị ERP

Mục đích

 • Chúng tôi giúp quý vị thiết lập kế hoạch tổng thể dự án như các mẫu tài liệu; công cụ lập kế hoạch dự án; điểm chuẩn các tiêu chuẩn; xây dựng chuyển giao trí thức
 • Chúng tôi có thể giúp quý vị: giảm thiểu chi phí dự án; đạt chất lượng tốt nhất về sự thành công của dự án và hoạch định nguồn lực theo thời gian
 • Chúng tôi có thể giúp quý vị đo lường lợi ích dự án bằng cách thực hiện đánh giá hiệu quả, xác nhận và xác minh các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI –Key Performance Indicators) chuyển giao
 • Chúng tôi hỗ trợ kế hoạch đào tạo và thay đổi quản trị cho doanh nghiệp

Chúng tôi làm như thế nào?

 • Làm việc với quản lý dự án và lãnh đạo doanh nghiệp để có được các thông tin thiết lập mục tiêu dự án
 • Thu thập thông tin về tài trợ dự án và thực hiện việc phân tích các tiêu chuẩn kinh doanh của dự án; chuẩn bị ngân sách dự án, xác định các mục tiêu của dự án và đánh giá các nguồn tài trợ chính thức.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của dự án, thực hiện phân tích rủi ro của dự án, quản lý rủi ro dự án, truyền đạt các rủi ro và đánh giá rủi ro dự án
 • Thực hiện các yêu cầu nguồn lực từ các nhà thầu bên ngoài; quản lý nội bộ và lập kế hoạch làm việc theo nhóm
 • Theo dõi chi phí phân bổ dự án; dánh giá hiệu quả chi phí của dự án; liên tục liên kết với các dự án/ chương trình với mục tiêu kinh doanh tổng thể; chủ động tư vấn cải thiện dự án
 • Xác thực và xác minh các lĩnh vực trọng yếu
  • Làm việc cùng với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của khách hàng để lựa chọn và tư vấn về lộ trình ERP trơn tru, hiệu quả với chi phí hợp lý
  • Xác định các nguy cơ của quá trình ERP, rủi ro giai đoạn và hoạch định nguồn lực trước khi thực hiện GO-LIVE
  • Quản lý tài liệu hiệu quả cho mục đích kiểm toán
  • Tư vấn về quản lý thay đổi và quản lý đào tạo từ việc thực hiện ERP
  • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa – Đánh giá và tư vấn lựa chọn giải pháp công nghệ thông tin

Dự án điển hình

 • Thực hiện các dự án ERP SAP tại H-C-S-Group. Dự án 10 triệu Bảng Anh, 20 chuyên gia tư vấn đến từ nước ngoài; 100 chuyên gia ứng dụng chuyên nghiệp. Chúng tôi quản trị chuyển giao các dự án đúng hạn và đảm bảo hiện thực hóa tất cả các quy trình làm việc
 • Unilever UK- Hơn 100 dự án trên toàn cầu từ 0,5 triệu Bảng Anh tới 20 triệu Bảng Anh; Chúng tôi đã giúp quản lý danh mục đầu tư ngân sách của các dự án, mục tiêu, chi phí phân bổ thực tế; kiểm chứng lợi ích của dự án.

Liên hệ Email

yttran.co.uk@gmail.com

Triển Khai Cài Đặt Quy Trình SAP/ Oracle

Mục đích

 

 • Triển khai cài đặt quy trình theo chuỗi cho mảng: P2P, R2R, SCF,OTC, BuySell theo chuỗi từ nhà máy sản xuất đến trung tâm quản lý và doanh nghiệp thương mại phân phối
 • Quy trình doanh nghiệp hỗ trợ tự động hóa để đạt mục tiêu tài chính và doanh nghiệp sinh lời

Chúng tôi làm như thế nào?

 

 • Kết hợp với các đối tác nhằm mục đích hiểu được vai trò và trách nhiệm
 • Phối hợp và đánh giá kiểm tra các TollGate để quyết định từng giai đoạn dự án
 • Thẩm định FitGap các quy trình hiện tại. Cập nhật các quy trình để áp dụng cho doanh nghiệp
 • Kiểm soát mảng quản trị tài chính cho các quy trình mới nhằm đảm bảo chính sách tài chính theo luật pháp
 • Tham gia hỗ trợ data cleansing, SIT, UAT, Đào tạo, Hyepercare, BAU
 • Đào tào quy trình doanh nghiệp và báo cáo các điểm thay đổi trong các quy trình mới
 • Hợp tác với các đối tác triển khai 
 • Thành lập báo cáo Statement of Work
 • Đào tạo bàn giao kinh nghiệm về quy trình cho các đôi tác BAU

Dự án điển hình

Các tập đoàn hàng đầu mảng FMCG: Unilever, RB…

Liên hệ Email

yttran.co.uk@gmail.com